marketing tiktok

bài này hay lắm các em

6 thoughts on “marketing tiktok”

  1. TikTok là một nền tảng tốt để phát triển thương hiệu cá nhân hay doanh nghiệp?

    • Đúng, TikTok cung cấp cho người dùng khả năng tiếp cận với một lượng lớn khán giả. Nó cũng thúc đẩy sáng tạo, giúp thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp có cơ hội nổi bật.

    • Không hẳn, mặc dù TikTok phổ biến nhất trong số người dùng dưới 30 tuổi, nhưng nó cũng đang trở nên phổ biến với các lứa tuổi khác.

    • Có thể. Video ngắn có thể tạo ra một chu kỳ tiêu dùng nội dung nhanh chóng, cần liên tục cập nhật để giữ sự chú ý của người dùng.

Comments are closed.